top of page
HLAVNI.jpg

text autorky

Nacházíme se na rozhraní Smíchova, kde stará zástavba končí a autobusovým nádražím začíná prostor nejasně definovaný.  Ve svém návrhu počítám s nově navrženou zástavbou „Smíchov city“ společně s novou radnicí města Prahy 5.
 

Pokud si odmyslíme oku nelíbivé autobusové nádraží naproti naší parcele, zjistíme, že se nacházíme na místě s vysokou kvalitou k bydlení. Jsme blízko srdci Prahy, jsme v centru, jsme u řeky, jsme nedaleko zeleně. 
 

Navrhuji dva domy. Do ulice Ostrovského uzavírám blok jedním domem a v ulici Stroupežnického navazuji menším bytovým domem na polikliniku. Hlavní dům nabízí dvě patra kanceláří, která se dají rozdělit jak na velkoplošné kanceláře, tak na kanceláře malé pro začínající podnikatele. Ve čtvrtém patře se nacházejí byty různých velikostí. Od pátého patra výše se vyskytují byty převážně větší, vzhledem k jejich vysokému standartu, který na tuto parcelu patří. 
 

Pozemek je nevhodně orientovaný na přímý sever a jih. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla udělat na hlavní fasádě dva výkusy, kterými osvětlím byty z východu a západu a zároveň tak pronikne světlo i do dvora. Dvěma nohama domu se rozrůstám do vnitrobloku.
 

Dvůr domu je s odkazem na starou roztroušenou Smíchovskou zástavbu rozdělen na dvě části. Dvůr pouze pro obyvatele domu tvoří zeleň a hřiště pro děti. V parteru se do něho otáčí společné prostory pro parkování kol, společenská místnost a pronajímatelné plochy pro dílny nebo ateliéry.

Druhou část tvoří průchozí veřejný prostor, do něhož je orientován parter s menšími obchodními plochami. Průchodem z ulice Ostrovského je vidět přímo na vstup do prostoru stávající „Kavárny, která hledá jméno“. Ta k tomuto místu bezpochyby patří. Pro její atmosféru bylo pro mě důležité co nejméně narušit její chod. Proto nechávám i starou zeď, která odděluje zahradu kavárny od veřejného dvora mého domu. Tento veřejný prostor má být spíše menšího klidnějšího rázu a nemá dominovat budoucímu veřejnému prostoru před naší parcelou a nově vzniklou radnicí. 

Fasáda je tvořena z prefabrikovaných betonových panelů, které vytváří rastr. Převážná většina bytů má lodžie. Byty orientovány na jižní stranu různě uskakují podle potřeby, čím ochrání od silného jižního slunce a zároveň vizuálně oddělují kancelářskou část budovy od bytové.
 
 

SITUACE.jpg
terka FINAL28.jpg
terka FINAL2.jpg
terka FINAL3.jpg
terka FINAL8.jpg
ANIMACE KANCLY.gif

2.np-3.np
varianty uspořádání kanceláří

 

3.jpg
4NP.jpg

4.np
skladba bytů

 

MAGIST.jpg

2.np-5.np
varianty skladby bytů soliterního objektu

05 tři ložnice, 110 m2 + terasa
06 čtyři ložnice, 115 m2 + terasa

2.np-5.np
varianty skladby bytů soliterního objektu

03 tři ložnice, 115 m2 + terasa
04 tři ložnice, 110 m2 + terasa
 

2.np-5.np
varianty skladby bytů soliterního objektu 

01 dvě ložnice, 115 m2 + terasa
02 dvě ložnice, 110 m2 + terasa
 

5np.jpg

5.np -7.np
varianty skladby bytů

5.01 2 ložnice 117m2
5.02 3 ložnice 97m2
5.03 3 ložnice 119m2
5.04 3 ložnice 117m2

5.np -7.np
varianty skladby bytů

5.01 3 ložnice 140m2
5.02 2 ložnice 70m2
5.03 3 ložnice 119m2

5.np -7.np
varianty skladby bytů

5.01 2 ložnice 150m2
5.02 2 ložnice 85m2
5.04 2 ložnice 115m2

5.np -7.np
varianty skladby bytů

5.01 2 ložnice 150m2
5.02 2 ložnice 85m2
5.04 1 ložnice 115m2

terka FINAL25.jpg
terka FINAL29.jpg
terka FINAL27.jpg
bottom of page