Lenka Watersová
bakalářský projekt
Tereza Šipková
bakalářský projekt
Petra Bočan
diplomní projekt
Tereza Dvořáková
Dominika Galandová
realizační projekt
Tomáš Gelien
Blanka Houštecká
diplomní projekt
Lea Koncerová
Jan Krtička
Martin Mráz
bakalářský projekt
Michal Mráz
realizační projekt
Klara Naglova
Jakub Neumann
diplomní projekt
Daniel Prachin
bakalářský projekt
Julie Pecharová
Slavomír Peterka
Václav Pošmourný
Dušan Sabol
diplomní projekt
Walbert Schimrler
Rostislav Stoklásek
Vojtěch Beran
Martin Utíkal
více

semestrální zadání ZS 2016

městský blok Praha na Knížecí
mixed-use development

V minulých semestrech jsme v našem atelieru zkoumali téma bydlení ve specifickém místě: bydlení luxusní, bydlení dostupné. V místech ideálních nebo naopak skoro nemožných. Chyběla nám třetí část skládanky. Další funkce tam, kde byty není vhodné navrhnout a logicky se nabízí zapojení funkcí dalších. „Mixed-use development“.

K řešení tématu byla vybrána parcela nedokončeného bloku, která je v současné době ve vlastnictví Dopravního podniku a.s. a je využívána jako provizorní tržnice a parkoviště. Existující stav podceňuje nejen místo, ale především degraduje okolí. Byť i romantizující pohled je legitimní. Součástí řešení je i stávající dům polikliniky. Parcela nabízí logicky dokončení bloku, ale stejně tak jakoukoliv jinou strukturu, která pomůže lepšímu využití místa a začlenění do kontextu.

Pracovní teze: Úkolem je na řešené území navrhnout strukturu, kde hlavním programem bude bydlení (předpoklad je více než 50%), druhou částí je standardní kancelářská/komerční či veřejná funkce. Tuto část domu je nezbytné navrhnout co nejuniversálněji. Rozhodnutí o další existenci domu polikliniky je ponecháno na řešitelích. Je možné jej zbourat a kapacitu nahradit v navržené struktuře, je možné jej ponechat, obestavět.

Výšková regulace není záměrně zadána. Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. Zkoumané otázky budou: oslunění, osvětlení, hloubka traktu …

Byty jsou požadovány v maximální možné míře různého standardu i způsobu distribuce. Malé nájemní byty (standard cca do 35-65m2), nájemní byty dostupné (dotovaný standard 35-55-80), byty určené k přímému prodeji, (35-65-90-120), specifické druhy bydlení (skupinové byty), byty nadstandardní v místech, které nově navržená struktura logicky nabídne. Poměr standardu a typu bytů i poměr hlavní funkce bydlení a funkce komerční/veřejné bude předmětem návrhu, včetně jeho teoretické obhajoby. Logickým přáním zadavatele je maximální využití území, ke kterému budou řešitelé zadavatelem tlačeni – a jejich úkolem bude určit hranici, kdy intenzita/hustota začíná být kontraproduktivní a snižuje hodnotu celku.

Podstatné bude vyřešit celé zadané území – tedy v celé hloubce části nedokončeného vnitrobloku. Stejně tak je důležitou součástí návrhu parter.

Dům/domy budou opět navrhovány od širších souvislostí s posunem k typologii „sekce“, jednotlivých bytů, detailu domu. Ověření komfortu (rozuměj pohodlí) bydlení, ověření užitnosti funkce veřejné/komerční, stejně tak jako ověření vztahu bytové a veřejné funkce. Technické, dispoziční.

Jedním ze studijních materiálů je práce zpracovaná předdiplomanty na téma: „MIXED USE / HYBRID / SOLID“. Jak naznačuje název, studenti mohou svým návrhem prověřit i variantu nazývanou „solid“ – tedy dům universální funkce proměňující se v dlouhodobějším časovém horizontu.

Tentokrát tedy nebudeme řešit rébus jak postavit byty na takřka nemožné místo. Naopak. Budeme hledat ideální místo pro každou funkci kombinovaného developmentu.

07.jpg
katastr.jpg
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - atelier kuzemenský
logo extranet.jpg

© 2020 | All Rights Reserved | Ing.arch. Michal Kuzemenský |  Ing. et Ing.arch. Petra Kunarová | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague | Zloženie 100% bavlna