top of page
oproti H web.jpg
schwarz H web.jpg
situáacia_H_web.jpg

text autorky

 

Rieka. Voda.
Vltava.
Nábrežie, výnimočná poloha.
Pri rieke, pri Vltave.
Pri koryte, v zátoke, v kúsku uzurpovanom prírodou.
Príroda, divosť.
Kamenistá pláž, nábrežie.
Vyšehrad a most.
Siluety na obzore.


Scenéria mesta a scenéria prírody, scenéria rieky, scenéria Vltavy.
Miesto za koncom náplavky, zakliesnené medzi mostom a rušnou cestou.
Zabudnuté, okupované vtákmi, na okraji.
Spustnuté, nedotknuté. Pri vode.


V istom zmysle výnimočné svojou zvláštnoťou , no povahou “bytia na okraji” desivé zároveň.

Skôr než potenciál udomácneného vtáctvo vnímam jeho potenciál prístupu k vode. Kedysi prístav, ktorý zanechal prístupnú rieku v centre mesta.
Exponované nábrežie, kus medzi mostom a vágne končiacim sa parkom. Osamotená stavba v prednej línií pred okolitou zástavbou.
Zapája sa do horizontality, primkýna sa k parku, k náplavke. Preberá na seba z časti
ešte jej pokračovanie - schodisko.
Z južnej strany dáva ustúpením priestor zelenému pásu tiahnúcemu sa od novo plánovanej zástavby Smíchova. Je to miesto pre slnenie. Je to miesto pre vejerenosť.


Mestský bazén - mestský, teda verejený, a teda pre každého. Chápem ho ako miesto, ktoré je nie len pre návštevníkov bazéna - je určené aj pre zvyšnú verejnosť. Funguje v dvoch rovinách - v hornej, z ulice, funguje ako mestský bazén; z dolnej funguje ako miesto pre nábrežie - vytvára loubí s kobkami a zázemie pre Vltavu a zelený pás - pre miesto na kúpeľ v rieke a slnenie.


Má konkutovať Podolí? Nie. Je miestom pokoja. Je miestom pre odpočinok, je miestom očisty - a hoc dnes už nie fyzickej, je miestom očisty psychickej; zmytie ťaživých myšlienok, či len všednej každodennosti.
Prostý priestor, výhľad na rieku, na protiľahlý breh. Predstavujem si ranné jesenné plávanie, hmlu nad riekou, hmlu pod Vyšehradom. Odprosťujem priestor, vyniká nábrežie.


Prelína sa, plavecká hala je vstupom a odtiaľ pokračujem ďalej. Prechádzam okolo strednej hmoty, uzavretej pred svetom. Uzavretej, uzavretej vo svojej vlastnej intímnosti kúpeľa.
Miesto pre odpočinok, miesto pre deti - posledná časť. Posledná, prelínajúca sa smerom von a k okoliu, kam môžete vyplávať.
Plochu pre odpočinok na slnku pre bazén presúvam na steechu. Je miestom, kde môžete nerušene spočinúť na tráve celý deň, vysoko nad všetkým, nad všetkým čo nechávate za vami.

Bez názvud.jpg
plavečákh web.jpg
level A web.jpg
level B web.jpg
level C web .jpg
rez 6 hotovo web.jpg
rez 1 hotovo web.jpg
rez 4 hotovo web.jpg
deti web.jpg
riečka_hotovo_F1_web.jpg
google web.jpg
bottom of page