top of page
Search
  • michal kuzemenský

ZADÁNÍ LETNÍHO SEMESTRU 2022
LDN Barrandov – architektura péče


Léčebna dlouhodobě nemocných není konec cesty. Léčebna znamená léčit. Co je k tomu potřeba? Jaký je v roce 2022 obraz zdravotnického zařízení určeného pro dlouhý pobyt pacientů? Co potřebují? Kdo jsou? Kdo jsme?

Sestavení programu, doplnění o další synergické funkce. Řešené území je podstatně větší než navrhovaný program stavby. Úkolem je stavbu ideálně umístit, navrhnout + dokončit celé zadané území masterplanem. Landscape řešeného území, kontext.

Postup od urbanistického měřítka po detaily stavby a interier (můžete i naopak). Pohodlí, užitnost. Standard. Co je moc a co je málo?

Úkolem je na zadaném území navrhnout budovu léčebny dlouhodobě nemocných. Zdravotně sociální mix 90%/10%, zařízení následné péče, 200lůžek + doplňující program.

Srozumitelný občanský charakter návrhu. Odhad správného standardu budovy z veřejných zdrojů.

Podobně jako vždy: budeme po studentech chtít během semestru posun od urbánního celku k detailu a prokázání uživatelského komfortu.


Společné představení zadání bude probíhat v pondělí 7.2.2022 dle školních regulí.

Práce je vypsána jako: ATOS | ATZBP | ATSS | ATU |ATVZ | ATV | DP


· Výběr studentů bude probíhat tento semestr on-line dle portfolia od 31.1.2022

· Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia (max 20MB.pdf) již teď na oba maily Petře a Michalovi: petra.kunarova@gmail.com michal.kuzemensky@rearchitekti.cz댓글


bottom of page