top of page

Michail Nužnyj

axo lepsi.png
schwarz.png
axovstup.png
axorozlozena.png

text autora

Formální a chladná náplavka přechází do rozvolněné zátoky. Punková atmosféra a volnost místa, podtržená přítomností monumentálního, ale chátrajícího železničního mostu, přitahuje lidi z celého Smíchova. Sedí zde na zemi, povídají si, venčí psy, sledují Vltavu a labutě plující v ní. Její tok sice zrcadlí ruch města protějšího břehu, i přesto však vyzařuje klid. Celá lokalita v kontrastu s okolím působí malinko zanedbaně, avšak zachovala si autentickou atmosféru. Úhledná dlažba náplavky přechází v zcela neupravený kamenitý břeh vybízející k přímému kontaktu s vodou. Kamenné zdi odtrhující park od vody mizí. Smíchov je městská část, která v budoucnosti prožije velké změny, mezi nimi bude i výstavba nových obytných čtvrtí v blízkosti řešené parcely. Vstupy do objektu jsou umístěné v ulici Hořejší nábřeží, jeden navazuje na park u administrativní budovy, přiléhající k ulici U Želzničního mostu. Druhý vstup je situován v ose ulice Na Valentince. Vstupy jsou tímto způsobem rozmístěny kvůli blízkosti stanic městské dopravy. Hala bazénu pak u Vltavy probíhá rovnoběžně s břehem. Vytváří tak přechod mezi Náplavkou a neupraveným břehem nacházejícím se dále. Důležitým prvkem je navržený park přiléhající k západní straně domu, který dále tento přechod zjemňuje a umožňuje plynulý pohyb veřejnosti kolem Bazénu.

Hmota budovy je členěna vertikálně betonovými sloupy, které se propisují i do pevného betonového soklu a atiky, snažím se tak tvořit elegantní, ale lehce industriální vzhled objektu, který tak navazuje na historii Smíchova. Výrazným prvkem budovy je atrium s venkovním bazénem a wellness s přístupem na terasu, ze které se otevírá výhled na historické centrum Prahy. Rovnoběžnost s břehem Vltavy umožňuje komponovat budovu tím způsobem, že uživateli zůstává nerušený vizuální kontakt s Pražskými památkami. Přítomnost Železničního mostu a Vyšehradu na jihu, Výtoně na východě a pohledu na Hrad a Národní divadlo na severu, je pro mne nakonec velmi důležitý „symbol“ místa. Hladký pohledový beton s lehce béžovým pigmentem jsem zvolil kvůli podobné koloritu okolí. Konstrukčně je budova řešená jako železobetonový skelet. Fasáda je na konstrukci ukotvena iso nosníky a izolace probíhá mezi fasádou (pohledový beton) a konstrukcí. Na střeše je souvrství pro pochozí zelenou střechu a pochozí střechu s dlaždicemi na terčích, to tvoří dobré podmínky, pro zadržování dešťové vody.

Po vstupu má návštěvník možnost projít buď rovnou do šaten, pokračovat po schodech do wellness, nebo projít na tribuny. Uživatel se po průchodu šatnami dostane do bazénové haly, kde se nachází jeden bazén 50x25m a bazén 25x12,5m. Dětský bazén má vlastní vstup a šatny, navíc je od hlavní haly oddělen prosklenou stěnou, aby nechyběl vizuální kontakt s bazény a aby se žadné dítě nezatoulalo instruktorům. Do prvního patra se návštěvník může dostat buď schodištěm situovaným při vchodu do domu, nebo schodištěm nacházejícím se v bazénové hale. Při vstupu do prvního patra je situována recepce s šatnami, místnostmi s masážními procedurami a částí wellnessu, již si může jednotlivec nebo skupina lidí krátkodobě pronajmout. Dále se zde nachází vyhřívaný bazén, ochlazovací bazénky pro sauny a místnosti pro procedury zábalů, koupelí a floatingu.

 

Hlavní bazén: 50x25m

Venkovní bazén: 15x15m

Odpočinkový bazén: 25x12,5m

Výukový bazén: 12,5x8m

Zastavěná plocha celkem: 5000m2

Užitná plocha 1NP: 4200m2

Užitná plocha 2NP: 3300m2

Užitná plocha 1PP: 2500m2

Užitná plocha celkem: 10000m2

Zázemí návštěvníci: 805m2

Zázemí personál: 280m2

Bazénová hala: 2700m2

Wellness: 1060m2

Kavárna: 880m2

Image13.png
1npfinal.png
2np.PNG
pohlLLed.png
bazenhodneupraveny_-_Elevation_-_Pohled_
bazenodparku.png
řezok.png
nocok.png
axoatria2.png
P52400121ok.png
zakres.png
bottom of page