Jan Čech
Adam Dvořák
Kateřina Hodková
diplomní projekt
Jáchym Jánský
bakalářský projekt
Markéta Kašparová
Silvie Krčilová
diplomní projekt
Lenka Levíčková
Oto Melter
realizační projekt
Yana Metenko
Julie Pecharová
Andrea Pernicová
Františka Podzimková
Ivo Urbánek
diplomní projekt
Leona Vítková
diplomní projekt
více

semestrální zadání ZS 2020

bydlení Podbělohorská. Praha, CZ

-hledání zahradního města-

Tématem semestru bylo bydlení. Bydlení v „zahradním městě“, navrhování na „zelené louce“ vnitřní periferie města. Strahovský kopec. Území „bez návodu“.

Teze: bydlení navrhované v prázdných místech 70‘ periferie, jako alternativa ke stěhování do satelitů za městem. Co všechno a jak, musí obsahovat bydlení, aby bylo náhradou za americký sen, adekvátně intenzivní, ekonomické, udržitelné, stále chápané jako město?

Úkolem: bylo na přesně vymezené (vedoucím práce zadané) parcele navrhnout pochopitelnou strukturu, součást města, adekvátní v kontextu, ekonomickou. Srozumitelný vnější prostor navržené struktury. Důraz na řešení veřejného, semi-veřejného a soukromého exteriérového prostoru celého vymezeného území. Komfort, užitnost bydlení, detail bytů.

Otázky: intenzita (hustota), sociální diverzita (standard), individuální vs. kolektivní, velikostní standard bytů, propojení interieru s exterierem, soukromé, veřejné, semi-veřejné/soukromé resp. sdílené. Možná je úvaha autora o způsobu vlastnictví a distribuci bytů, standardu.

Od práce je očekáván rozsah od urbánního celku k architektonickým detailům bydlení. Úkolem je urbanistická, architektonická i ekonomická obhajoba řešení. Návrh a poměr standardu a typu bytů je předmětem návrhu – tedy zpřesnění programu je úkolem studentů – včetně teoretické obhajoby.

Otázky a teze byly vstupní. Očekávána byla reakce, případné popření teze a vystavění vlastní atd … Úloha byla zadána jako akademická. Studenti nebyli vázáni platnými regulativy v místě (ÚP, PSP). Cílem práce je prověřit potenciál parcely a především odpovědět na otázky zadání.
Jiná funkce než bydlení (a jeho zázemí) nebyla požadována. Studenti se mohli na základě analýz rozhodnout doplnit celek o další funkci (max 20 % HPP plochy celku).

Celá práce byla zpracovávána v době COVID-19 pandemie v on-line distanční výuce na MS Teams.

semestral task ST 2020

Swimming Pool at Smíchov Riverbank
@kuzemenský&kunarova studio

Our task was xxxxxxxxxxxxxxxx

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - atelier kuzemenský
logo extranet.jpg

© 2020 | All Rights Reserved | Ing.arch. Michal Kuzemenský |  Ing. et Ing.arch. Petra Kunarová | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague | Zloženie 100% bavlna