top of page

semestrální zadání ZS 2020

bydlení Podbělohorská. Praha, CZ

-hledání zahradního města-

Tématem semestru bylo bydlení. Bydlení v „zahradním městě“, navrhování na „zelené louce“ vnitřní periferie města. Strahovský kopec. Území „bez návodu“.

Teze: bydlení navrhované v prázdných místech 70‘ periferie, jako alternativa ke stěhování do satelitů za městem. Co všechno a jak, musí obsahovat bydlení, aby bylo náhradou za americký sen, adekvátně intenzivní, ekonomické, udržitelné, stále chápané jako město?

Úkolem: bylo na přesně vymezené (vedoucím práce zadané) parcele navrhnout pochopitelnou strukturu, součást města, adekvátní v kontextu, ekonomickou. Srozumitelný vnější prostor navržené struktury. Důraz na řešení veřejného, semi-veřejného a soukromého exteriérového prostoru celého vymezeného území. Komfort, užitnost bydlení, detail bytů.

Otázky: intenzita (hustota), sociální diverzita (standard), individuální vs. kolektivní, velikostní standard bytů, propojení interieru s exterierem, soukromé, veřejné, semi-veřejné/soukromé resp. sdílené. Možná je úvaha autora o způsobu vlastnictví a distribuci bytů, standardu.

Od práce je očekáván rozsah od urbánního celku k architektonickým detailům bydlení. Úkolem je urbanistická, architektonická i ekonomická obhajoba řešení. Návrh a poměr standardu a typu bytů je předmětem návrhu – tedy zpřesnění programu je úkolem studentů – včetně teoretické obhajoby.

Otázky a teze byly vstupní. Očekávána byla reakce, případné popření teze a vystavění vlastní atd … Úloha byla zadána jako akademická. Studenti nebyli vázáni platnými regulativy v místě (ÚP, PSP). Cílem práce je prověřit potenciál parcely a především odpovědět na otázky zadání.
Jiná funkce než bydlení (a jeho zázemí) nebyla požadována. Studenti se mohli na základě analýz rozhodnout doplnit celek o další funkci (max 20 % HPP plochy celku).

Celá práce byla zpracovávána v době COVID-19 pandemie v on-line distanční výuce na MS Teams.

semestral task ST 2020

Swimming Pool at Smíchov Riverbank
@kuzemenský&kunarova studio

Our task was xxxxxxxxxxxxxxxx

bottom of page