top of page

semestrální zadání ZS 2014

bydlení Praha Na Zatlance

Bydlení. Byt. Bydlet. Dům. Bytový dům. Bytové domy. Pro zimní semestr jsme vybrali parcelu, která sama o sobě na první pohled neklade odpor. Naopak. Dobrý bytový dům (domy) na ní lze zcela jistě postavit. Navrhování domu tedy nebude prvoplánový boj. V dohledu není ani železniční trať, zdevastované náměstí, neřešitelná orientace ke světovým stranám nebo alespoň možnost povodní.

Parcelu lze různě interpretovat. Počínaje chápáním parcely jako místa vynechaného obytného bloku nebo několika viladomů pod kopcem, až po navržení obytné struktury, která nemusí mít přesné pojmenování. V rámci urbanismu budeme přesně diferencovat prostory na soukromé, polosoukromé, poloveřejné a veřejné. Budeme se zabývat denním i nočním režimem parcely. Její prostupností či uzavřeností. Budeme hledat vztah domu a ulice, vztah domu a zeleného kopce Mrázovka. Malý urbanismus velikosti bloku a zapojení do souvislostí čtvrti bude klíčové.

Během zimního semestru bude kladen maximální důraz na posun od urbánního celku velikosti městského bloku do detailů bytového domu. Bude kladen důraz na ověření komfortu bydlení. Studenti budou povinni dokladovat vnitřní prostorový rozvrh bytu, expozici bytu – scénář bydlení. Budeme se zabývat standardem bydlení, hloubkou dispozice, osvětlením, osluněním, výhledem, exteriérovými částmi bytu – lodžie, balkony terasy (plošné standardy bytů budou součástí podrobnějšího zadání). Vzhledem k lokaci a vlastnostem parcely je předpokládán vyšší standard bydlení. Samozřejmou součástí práce studentů bude průběžná ekonomická rozvaha - návratnost investice bude považována za samozřejmost.

Někdo řekl: „Navrhovat domy by bylo fajn, kdyby neměly okna“. Domy nejenže budou mít okna, ale budou mít i ty banální lodžie, terasy – prostě všechno to ošklivé, co neradi navrhujeme, protože to neumíme. Je to tak uncool.

Okny se budeme zabývat i v dalším kontextu. Během semestru se budeme zabývat detailem městského domu. Římsa, okno, struktura fasády ...

Vzhledem k velikosti pozemku a nezbytnosti navrhnout dům do detailu, budou studenti automaticky uvažovat ekonomicky. Často skloňovaná slova budou repetice, rytmus, monotónnost, strach z velikosti.

semestral task WT 2014

Housing - Na Zatlance, Praha 

Apartment House(s) at Zatlanka Street in Prague-Smíchov, on the plot of the size of an urban block, was this semester our studio theme. How to propose an urban unit of a scale, context and typology that used to be designed by more architects? The maximum emphasis of the task was put on the shift from the urban block to the details of an apartment house and of an apartment, accenting verification of the dwelling comfort. Students ought to prove the apartment´s inner space distribution, it exposition – a scenario of housing in high resolution. They dealt with housing standards, depth of apartment layouts, light comfort, insulation, views, and exterior of apartments – loggias, balconies, terraces. The location and attributes of the plot determined higher standard of housing. What do notions of LUXURY, COMFORT, STANDARD mean in urban scale, architecture and housing details?

The task was to verify potential of the plot; to justify the proposal in a wider context; to design of apartments of various standards. Mapping scheme of different standard of apartments in the entire block was required, including justification and presentation of proposed solution. Students were solving the street level plan of the plot. They focused on distribution of private, public, semi-private, semi-public spaces of the site. No public commercial services were required. If proposed for the housing complex, a student´s task was to justify options of other than housing programme.

 

The work was complemented by monolithic model in scale 1:100 with equal detailing of the surroundings and proposed objects.

bottom of page