top of page
parkrovne.jpg
schwarz-schwarz A3.jpg
situacefinal web.jpg
axonometrie.jpg

Autorský text

Cílem návrhu se pro mě stálo vnímání bazénu nejenom jako sportovní stavby, ale především rekreační. Péči o tělo není jenom cvičení, ale i relaxace a léčba. Je to také péče o duši, která se projevuje ve formě sebelásky, kdy si dovolujeme únik z rušného světa do prostoru lázní, masáží a vířivých koupelí, kdy si dovolujeme lenivé polehávání na slunečné terase, necháváme čas se na chvíli pozastavit a vnímáme jenom současnost. Je to jako forma meditace, kdy naše smysly najednou ostře vnímají to, čemu jsme dřív tolik nevěnovali pozornosti. Dotyk a uvědomění si textury materiálů, vůně, závany větru, zpěv ptáků, vlnění vody, mluvení a smích lidí kolem najednou prožíváme citlivěji a uvědoměleji, vážíme si této chvíle pohody a klidu. V dnešním světě spěchu a maximální snahy o produktivitu se tak lenost může stát i lékem. Péčí o duši je i pocit, že patřím do komunity. Je to socializace nejenom s rodinou a přáteli, ale i kontakt s nejrůznějšími lidmi na pláži a v bazénu, kde všichni pociťujeme svou tělesnost a zranitelnost, je to pocit, že patříme k sobě.

A tak se hlavním cílem mého návrhu stává občanská plovárna. Srozumitelná, přehledná, nízká stavba, pochopitelná pro každého, přátelská, nabízející řadu lákavých rekreačních služeb. Je to plovárna, kde všechny prostory jsou v blízkém kontaktu nejen mezi sebou, ale převážně s okolím náplavky. Kde výhledy, materialita, přehlednost dispozice napomáhají pocitu psychické pohody, identifikaci s prostorem a dávají pocit bezpečí. Plovárna je útočištěm v rušném světe Pražských náplavek, je obklopená zeleni, je to reflexe přírodního prostředí ve stavbě, je to bazén v parku otevřený k proudu řeky.

Návrh 

Jako zhmotnění občanské plovárny se mi jevilo přirozené uspořádání stavby kolem vnitřního dvora. Toto řešení se také jevilo jako jemné a citlivé začlenění hmoty do prostoru smíchovské náplavky, pomoci otevřenosti vůči vodě, ale uzavřenosti vůči ulice. Stavbu tak tvoří dvě části – ramena, která obklopují vnitřní dvůr s rozlehlou terasou se třemi venkovními bazény. Tuto část návrhu vnímám jako rekreační a pohodovou atrakci pro návštěvníky, je to letní dominanta mého bazénu, je to paluba na lodi. Jižní rameno hmoty tvoří rozlehlá bazénová hala, která je zastřešená šikmou valbovou střechou s hřebenovým světlíkem. Koncept střechy nebyl zvolen jenom kvůli odkazu k industriálu Smíchova, kde dřív na této parcele byla loděnice a divadlo Arena s podobným zastřešením, ale též kvůli jeho funkční výhodě v rámci zvoleného konceptu. Dané řešení umožňuje nižší výšku bazénu vůči ulici a vnitřnímu dvoru – jeho lepší a delší oslunění. Tím se fasáda do ulice jeví jako průběžná, pravidelná a nízká stěna do ulice, která pevně drží uliční čáru. Na druhé straně do dvora dané řešení umožňuje redukci stínění venkovních bazénů. Naopak interiér bazénové haly se tak stává rozlehlým, hlubokým i vysokým industrializovaným prostorem. Konstrukci střechy tvoří masivní dřevěné rámy, které tektonicky člení prostor. Celá hala je osvětlena průběžným světlíkem ve střeše, a tak jsou bazény utápěny v přirozeném světle nejenom z bočních oken.

Severní rameno stavby tvoří prostory nezbytné pro provoz bazénu. Vstup do budovy je umístěn na severu, kde zachovávám stávající zeleň a vytvářím park s náměstím. Umístění vstupu umožňuje lineární, orientačně srozumitelný a jednoduchý průchod skrz veškeré prostory bazénu rovnoběžně s proudem Vltavy. V prvním patře jsou umístěny šatny s odděleným vstupem do venkovního i vnitřního bazénu. Taktéž se zde nachází bufet, který je rozdělen na mokrý a suchý provoz a může se přizpůsobit provozním požadavkům bazénu. V návrhu byl kladen důraz na bezbariérovost stavby, a proto navrhuji v rámci ostatních šaten samostatnou cestu pro invalidy, vybavenou vlastními šatnami se sprchami a možnosti výměny vozíků.

Ve druhém patře se nachází prostory wellness a fitness. Vstup se nabízí nejenom od vstupní haly, ale taktéž z bazénové haly. Wellness nabízí saunování, včetně solné sauny a infrasauny, vodoléčbu, vířivé koupele a masáže. Také nabízí privátní wellness se saunou a vířivkou. Prostory fitness jsou flexibilní a mohou se pronajímat i pro jiné účely. Z wellness a fitness je možný vystoupit do odpočinkové slunné zóny na průběžný ochoz orientovaný k venkovnímu bazénu.

Dům svým tvarem pevně udržuje uliční čáru, reaguje na pevnou stěnu pivovaru a dotváří zeď náplavky. Otvírá se směrem k náplavce velkoplošnou terasou – palubou, ale vůči ulici se tváří spíše uzavřeně.

IMG_20200506_173256_edited_edited_edited
vstupzparku.jpg
1vstupfinal.jpg
vstupvysehrad_edited.jpg
3satny.jpg
REZY-FINAL2-1NP.jpg

1.NP

REZY-FINAL2-2NP.jpg

2.NP

3d rez satny.jpg

ŘEZ CC´

Sprchy

Venkovní terasa s bazény

Garáže v 1.PP

Šatny

Tech.místnost

Koupele

Wellness v 2.NP

bazenrelaxroh.jpg
7bazen.jpg
6bazen50m.jpg
bazenodwellness.jpg
venkovnibazen1.jpg
10naplavkasvysehradem.jpg
ulicefasada.jpg
venkovnibazenkvstupu.jpg
11.jpg
pohledvstupni.jpg

Pohled severní

pohled od mostu.jpg

Pohled jižní

pohled ulice.jpg

Pohled západní - ulice Hořejší nábřeží

zakresbreh.jpg
nocni2pokus.jpg
bottom of page