top of page

semestrální zadání LS 2021

dílny Ďáblice. Praha, CZ

- práce ve městě -

Tématem letního semestru je práce ve městě. Práce na sídlišti. Řemeslo. Služba. Veřejný prostor. Centrum.

Úkolem je na místě zbouraného kina Ládví (dříve MOSKVA) navrhnout flexibilní dům dílen. Místo pro práci, řemeslo a k tomu přiléhající veřejný prostor centra Ládví.

Hlavní teoretická otázka semestru: Práce ve městě. Jaký je její význam pro město.

Základním a povinným kamenem programu je soubor flexibilních dílen. Kapacita a ostatní funkce vyplynou z analýz. Doplnění a sestavení programu bude probíhat prvních čtrnáct dní semestru.

I tento semestr budeme navrhovat a přemýšlet co nejrealističtěji v měřítku 1:1. Výstupem budou podrobné plány. Prokázání kvalit prostorového řešení. Velmi podrobný návrh budovy s pohledy na fasádu v měřítku 1:20. Materialita, textura, barva, detail. Návrh souvisejících exteriérových ploch v celém řešeném území.

Prostorová regulace není zadána, cílem je prověřit kapacitu a vztahy v území. Kino bylo před rokem zbouráno, na jeho místě nyní začala výstavba druhého supermarketu v centru.

Ostatní je na řešitelích. Intepretace, obraz – co to jsou dílny v centru města, na sídlišti, otevřenost – uzavřenost, další funkce …

Teze: Řemeslná práce z města mizí a v některých částech ani nebyla. Na sídlišti. Co se stane, když si na sídlišti usmyslíte vyrábět stoly, šít batohy, tisknout vizitky, upcyklovat nábytek, stavět nejrychlejší motocykly nebo vyrábět reprobedny … ?

Najdete nejbližší prázdnou nepoužívanou kočárkárnu. A najdou vás zákazníci? A co když nenabízíte jen řemeslo, ale službu … ?

Anebo když si chcete nechat opravit boty. Chodíte podél paneláků a hledáte nějakou kočárkárnu, kde je opravují, ale ouha, ve většině z nich už jsou kadeřnictví. Veterinární ordinace a prodejny ortopedické obuvi. Zjistíte, že na sídlišti lidé nabízejí leccos. Je to složitější. Umisťování služeb do parteru paneláků ve Slunečním městě má koncepční úskalí.

Centrum sídliště je prázdné. Proč nejsou dílny tam? Proč není samozřejmé otevřít si tam dostupnou službu? Důvěřujete, že se stav centra sídliště vylepší, když lépe navrhnete dlažby a více zeleně?

I manuální práce mizí. Robotizace. Začneme rozbíjet stroje? Adaptujeme se? Budeme opatrně hledat kompromis? FabLab? Makers Movement? WerkStätte? Sdílené dílny? Obecné pronajímatelné jednotky? Kombinace?

I nepracovat je samozřejmé. Volný čas. Umí společnost nabízet hodnotu jinak než protiváhou za práci?

Co je fakticky město krátkých vzdáleností? Proklamace, nebo živnostenská dílna na dosah?

Může architekt postihnout podchytit navrhnout energii a kouzlo míst, kde se něco děje … práce, kultura začne dít živelně a pokoušet se aplikovat na nově navrhované?

Celá práce byla zpracovávána v době COVID-19 pandemie v on-line distanční výuce na MS Teams.

semestral task ST 2020

Swimming Pool at Smíchov Riverbank
@kuzemenský&kunarova studio

Our task was xxxxxxxxxxxxxxxx

bottom of page