Myro Bachura
diplomní projekt
Vojtěch Beran
Jaroslav Dědič
Tereza Dvořáková
Ondřej Hart
diplomní projekt
Zuzana Jurová
Barbora Kopřivová
Jan Krtička
Jan Krupička
Pavel Mahdal
diplomní projekt
Prokop Matěj
Štěpán Matějka
diplomní projekt
Polina Noviková
Cuong Phan Dai
diplomní projekt
Aleš Rezler
Vojtěch Rudorfer
Vojtěch Ružbatský
Walbert Schmirler
Helena Sladovníková
diplomní projekt
Anna Svobodová
Martin Utíkal
více

semestrální zadání LS 2016

železniční zastávka Praha Výstaviště

Pracovní teze: plánovaná Modernizace trati Praha – "Kladno s připojením na letiště Ruzyně" přináší na trase několik nových železničních stanic nebo dopravních uzlů různé důležitosti a významu.
Tématem letošního zadání je návrh železniční stanice Praha-Výstaviště včetně přilehlého viaduktu. Součástí návrhu je dopravní řešení vymezeného prostoru. Součástí zadání je i vystavění teze, co vše má obsahovat „budova železniční stanice“ resp. odpovědi na otázky: je navrhovaná železniční stanice „budovou“ nebo „technickou infrastrukturou“? Kde se nachází hranice mezi infrastrukturou (dopravní stavbou) a mezi budovou? Má železniční zastávka doplňkové funkce? Pokud ano, kdo je investorem a kdo vlastníkem? Co je ekonomické? Co je městotvorné?
Součástí semestrální práce je sběr dat a analýza. Vystavění dalších otázek a tezí, které jsou součástí tématu.

semestral task ST 2016

Railway Station, Praha -Výstaviště

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - atelier kuzemenský
logo extranet.jpg

© 2020 | All Rights Reserved | Ing.arch. Michal Kuzemenský |  Ing. et Ing.arch. Petra Kunarová | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague | Zloženie 100% bavlna