top of page
Bazen_exterier_nocni.jpg

Obraz domu

Při pozorování parcely z druhé strany břehu
jsem si představoval dům, který zde bude pevně stát, nebude příliš vyčnívat a vdechne
nový život tomuto podceňovanému místu konce Smíchovské náplavky. Ve večerních
hodinách odlesky budovy na hladině Vltavy oživý jinak více potemnělou atmosféru
tohoto břehu.

primera-skica.jpg
Bazén_schwarzplan_na-sirku.jpg

Koncept

Hlavním tématem domu je propojení návštěvníka s exteriérem. Výhledy z bazénové
haly na Vyšehrad, železniční most a vizuální kontakt s řekou.
Zelená pochozí střecha navazuje na koruny stromů v parku a vytváří přímý kontakt
návštěvníka s okolím.

Urbanistické řešení

Budova plynule navazuje na zeď náplavky a dotváří tak promenádu podél řeky dále až
pod železniční most. Objemově navazuje budova bazénu na větší stavby pivovaru v okolí. Na
jižní straně budova vymezuje prostor, který utváří prostornou plazu s alejí stromů v západo-
-východním směru a podporuje tak pohyb dějů v tomto směru od srdce nové čtvrti na Smíchově
k řece Vltavě. V této části na očekávaný pohyb lidí navazuje umístění malé kavárny na
nároží. Pro bezpečnější propojení parků ze Smíchova k řece navrhuji na ulici Hořejší nábřeží,
tedy od železničního mostu po severní fasádu bazénu vyrovnání vozovky na úroveň chodníku
a snížení povolené rychlosti.

Situace.jpg

Architektonické řešení

Samotná budova je svým tvarem prostý kvádr. Vizuálně ji lze ale oddělit na dvě hlavní
části. Bazénovou halu a provozní část, kde se nachází veškeré zázemí a další provozy. Bazénová
hala je po svém obvodu maximálně prosklená, kde výhled narušuje pouze nosná konstrukce.
Návštěvník tak skutečně zažívá propojení s exteriérem, jak při plavání tak i při promenádě
podél bazénů. Bazénovou halu ve střední části rozděluje provozní část s kavárnou ve druhém
patře. Prostor se tak rozdělí na dvě části, více sportovní část s 50m bazénem a část více rekreační
a zábavnou s bazénem pro neplavce, vodními atrakcemi a dvěma tobogány. Plavecký
bazén 50 m umožňuje závodní plavání v 8 drahách. V budově provozní části se nachází výukový
bazén, posilovna, wellness a další provozní prostory. Střecha je přístupná návštěvníkům z
bazénové haly výtahem nebo schody. Na střeše je umístěn mokrý bar se zázemím, malý bazén
a prostorná terasa na slunění. Odskočení atiky střešní zahrady od hlavního tvaru domu není
pouze estetickým prvkem. Plní také funkci bezpečnostní. Zabraňuje návštěvníkům pobývajícím
na střeše přístup k samému okraji budovy.

Skryté 3np je čistě technologické patro pro technický provoz bazénu na střeše a prostor
pro 2 hlavní vzduchotechnické jednotky pro v podstatě dvě bazénové haly. Další technologické
provozy jsou spolu s parkováním umístěny v podzemí, kde se nachází i velká akumulační
nádrž pro sběr a zpětné využití dešťové vody. Všechny provozy jsou napojeny na centrum, tedy
hlavní vstupní halu s převýšeným stropem. Návštěvník hned po vstupu dostane do vizuálního
kontaktu s vodou a to konkrétně s hlavním 50 m a také z části proskleným dnem bazénu na
střeše, který se nachází nad vstupním prostorem

Axonometrie_hlavni_1NP_sirsi-vztahy-popi
Axonometrie_komplet_popisky.jpg

Konstrukční řešení

Výběr materiálů a typu konstrukce ukazuje snahu o dosažení co největší trvanlivosti a
životnosti stavby. Celá stavba je ze železobetonu. Provozní část je postavená na skeletu s rozměrem
5 x 5 m. Skelet zajistí prostorovou variabilit při rekonstrukcích v budoucnu. Bazénová
hala má rozpětí 30 m a je překlenuta 2 m vysokým žb trámem. Tato konstrukce je v podélném
směru ztužena méně vysokými trámy a utváří dojem kazetového stropu s rozměry skeletu
budovy. Tato konstrukce umožňuje dostatečnou pevnost pro umístění intenzivní zeleně na
střechu. Vnitřní prostory mokrého provozu jsou vydlážděny kachličkami splňujícími normy
protiskluzu. Bazénové vany jsou z nerezu, který má vysokou cenu, ale velmi dlouhou životnost.

Bazen_exterier_z-parku.jpg
Bazen_exterier_narozi-reka.jpg
Bazen_exterier0001.jpg
Bazen_interier_vstup.jpg
Bazen_interier_blok-skok.jpg
Bazen_interier_pruhled-ze-vstupu.jpg
Bazen_interier_pruhled.jpg
Bazen_exterier_stresni-terasa.jpg
Bazén_Smíchov_Pudorysy-1PP.jpg
Bazén_Smíchov_Pudorysy-1NP.jpg
Bazén_Smíchov_Pudorysy-2NP.jpg
Bazén_Smíchov_Pudorysy-4NP.jpg
Bazén_Smíchov_Řezy-A3 A-A.jpg
Bazén_Smíchov_Řezy-A3-B-B.jpg
Bazén_Smíchov_Řezy-A3 C-C.jpg
Bazén_Smíchov_Řezy-A3-E-E.jpg
Detail-a-render.jpg
Bazen_exterier_nadhledovka.jpg
Bazén_Smíchov_Řezy-Územím_A-B-C-A3-C-C.j
Bazén_Smíchov_Řezy-Územím_A-B-C-A3-A-A.j
Bazén_Smíchov_Řezy-Územím_A-B-C-A3-B-B.j
bottom of page