Kryštof Trpělka

Obraz domu

Při pozorování parcely z druhé strany břehu
jsem si představoval dům, který zde bude pevně stát, nebude příliš vyčnívat a vdechne
nový život tomuto podceňovanému místu konce Smíchovské náplavky. Ve večerních
hodinách odlesky budovy na hladině Vltavy oživý jinak více potemnělou atmosféru
tohoto břehu.

Koncept

Hlavním tématem domu je propojení návštěvníka s exteriérem. Výhledy z bazénové
haly na Vyšehrad, železniční most a vizuální kontakt s řekou.
Zelená pochozí střecha navazuje na koruny stromů v parku a vytváří přímý kontakt
návštěvníka s okolím.

Urbanistické řešení

Budova plynule navazuje na zeď náplavky a dotváří tak promenádu podél řeky dále až
pod železniční most. Objemově navazuje budova bazénu na větší stavby pivovaru v okolí. Na
jižní straně budova vymezuje prostor, který utváří prostornou plazu s alejí stromů v západo-
-východním směru a podporuje tak pohyb dějů v tomto směru od srdce nové čtvrti na Smíchově
k řece Vltavě. V této části na očekávaný pohyb lidí navazuje umístění malé kavárny na
nároží. Pro bezpečnější propojení parků ze Smíchova k řece navrhuji na ulici Hořejší nábřeží,
tedy od železničního mostu po severní fasádu bazénu vyrovnání vozovky na úroveň chodníku
a snížení povolené rychlosti.

Architektonické řešení

Samotná budova je svým tvarem prostý kvádr. Vizuálně ji lze ale oddělit na dvě hlavní
části. Bazénovou halu a provozní část, kde se nachází veškeré zázemí a další provozy. Bazénová
hala je po svém obvodu maximálně prosklená, kde výhled narušuje pouze nosná konstrukce.
Návštěvník tak skutečně zažívá propojení s exteriérem, jak při plavání tak i při promenádě
podél bazénů. Bazénovou halu ve střední části rozděluje provozní část s kavárnou ve druhém
patře. Prostor se tak rozdělí na dvě části, více sportovní část s 50m bazénem a část více rekreační
a zábavnou s bazénem pro neplavce, vodními atrakcemi a dvěma tobogány. Plavecký
bazén 50 m umožňuje závodní plavání v 8 drahách. V budově provozní části se nachází výukový
bazén, posilovna, wellness a další provozní prostory. Střecha je přístupná návštěvníkům z
bazénové haly výtahem nebo schody. Na střeše je umístěn mokrý bar se zázemím, malý bazén
a prostorná terasa na slunění. Odskočení atiky střešní zahrady od hlavního tvaru domu není
pouze estetickým prvkem. Plní také funkci bezpečnostní. Zabraňuje návštěvníkům pobývajícím
na střeše přístup k samému okraji budovy.

Skryté 3np je čistě technologické patro pro technický provoz bazénu na střeše a prostor
pro 2 hlavní vzduchotechnické jednotky pro v podstatě dvě bazénové haly. Další technologické
provozy jsou spolu s parkováním umístěny v podzemí, kde se nachází i velká akumulační
nádrž pro sběr a zpětné využití dešťové vody. Všechny provozy jsou napojeny na centrum, tedy
hlavní vstupní halu s převýšeným stropem. Návštěvník hned po vstupu dostane do vizuálního
kontaktu s vodou a to konkrétně s hlavním 50 m a také z části proskleným dnem bazénu na
střeše, který se nachází nad vstupním prostorem

Konstrukční řešení

Výběr materiálů a typu konstrukce ukazuje snahu o dosažení co největší trvanlivosti a
životnosti stavby. Celá stavba je ze železobetonu. Provozní část je postavená na skeletu s rozměrem
5 x 5 m. Skelet zajistí prostorovou variabilit při rekonstrukcích v budoucnu. Bazénová
hala má rozpětí 30 m a je překlenuta 2 m vysokým žb trámem. Tato konstrukce je v podélném
směru ztužena méně vysokými trámy a utváří dojem kazetového stropu s rozměry skeletu
budovy. Tato konstrukce umožňuje dostatečnou pevnost pro umístění intenzivní zeleně na
střechu. Vnitřní prostory mokrého provozu jsou vydlážděny kachličkami splňujícími normy
protiskluzu. Bazénové vany jsou z nerezu, který má vysokou cenu, ale velmi dlouhou životnost.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - atelier kuzemenský
logo extranet.jpg

© 2020 | All Rights Reserved | Ing.arch. Michal Kuzemenský |  Ing. et Ing.arch. Petra Kunarová | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague | Zloženie 100% bavlna