top of page

Daniel Parachin

od vytone.jpg

text autora

Motivace ke stavbě městského bazénu.

Součást vybavení města je voda ke koupání, pro sport, pro očistu.

Stavba městských lázní zajištuje obyvatelům péči o zdraví, duši i tělo.

Městský bazén zastřešuje odpočinek, sportovní vyžití, radovánky a léčebné rituály.

Forma bazénu

Vodní nádrž sloužící jako městský bazén má být reflexí přírodního prostředí zpět do města.

Nemá být ani sbitou dřevěnou venkovskou boudou, ani hrubou skalnatou kopií jeskyně.

Chci bazén, který svou artikulovanou formou patří do městského prostředí a zprostředkovává vztah s přírodou skrze architekturu odkazující k antické a klasicizující tradici lázní.

 

Atmosféra

Tématem je navození městské sofistikovanosti - „krásy lázní“.

Uvnitř má být čistým, klidným místem pro vnitřní usebrání a meditaci skrze soustředěný pohyb.

Pro radovánky a rozvernost je samostatně stojící plovárna na Vltavě.

foto mista.jpg

Místo

Parcela leží na konci Smíchovského západního Hořejšího nábřeží, kde je zátoka s pozvolným břehem do Vltavy.

Místo sloužilo jako výtažiště vorů a lodí.

Na Hořejším nábřeží kotví lodě, například botel Admirál, a pořádají se zde festivaly a společenské akce.

Mezi nábřežím a frontou domů podél nábřežní ulice se nachází park. Mezi staletými stromy i mladšími nálety se tam nachází dětské hřiště, kavárna a skatepark.

Ulice Hořejší nábřeží je určena především automobilové dopravě směřující přes centrum.

Železniční most tvoří zadní hranici pozemku. Zpřístupňuje, lávkou pro pěší, protější břeh. Lemuje jej bariérová zeleň formou lineárního parku. Ta v budoucnu propojí střed nové čtvrti Smíchov City s řekou.

Dál za most vede měkká přírodní cesta pod topoly, zpevňující břeh.

OVI.jpg
axo zoom.jpg

Bazén bude tvořit rekreační vybavenost pro stávající Smíchov, novou čtvrť vznikající pod ním (Nový Smíchov), a širší centrum Prahy (Podskalí na protějším břehu řeky a Nového města pražského). Pro zkvalitnění pobytu u řeky je vhodné omezit tranzitní dopravu ulicí Hořejší nábřeží a naplnit městskou koncepci o pražských nábřežích. Tím, že se v blízkosti řeky preferuje nemotorová a pěší doprava.

Navrhuji změnu profilu komunikace na zklidněnou 15 m širokou ulici dle manuálu veřejných prostranství.

Cesta k řece ze středu nové zástavby povede podél železničního mostu parkem až k novému podbřeží.

Podbřeží a nábřežní zeď navrhuji dobudovat ve stejné technologii a materiálu až k Železničnímu mostu, kde cesta plynule přejde v přírodní povrch.

Park  nad nábřežím navrhuji prodloužit a dosypat do stejné výšky a zachovat klidnou zátoku Vltavy s možnotí spouštění plavidel. A případné kotvení plovárny v povodňově neaktivní zóně.

Zakončení parku, prodloužení nábřežní zdi a podbřeží se zachováním zálivu, sestupu k řece a zklidnění nábřežní ulice formují prostor pro návrh veřejného bazénu. Ten rozděluji do dvou hlavních objektů, pro zachování jeho nízké výšky.

Podlouhlá bazénová hala, která zakončuje park, je postavená na jeho osu.Její vstupní objekt se odklání k uliční čáře se vstupem kolmým k ulici na Valentince. A lázeňský dům, který je orientován kolmo k řece, lemuje k ní přístup a tvoří ukončení nábřežní zdi. Společně vymezují vnitřní zahrad, která stavbu propojuje s okolní zelení.

z podmostu.jpg
z ulice.jpg
vstup.jpg
cesta_k_vodě.jpg
z mostu ze stredu.jpg
uliční.jpg
od_linearního_parku.jpg
od schodu.jpg
z mostu.jpg
od lin parku_2.jpg
veranda.jpg

Klenutá reprezentativní hala s bazénem a lázeňský dům se třemi trakty, uzavírají vnitřní zahradu a vytváří vlastní mnohovrstevnatý svět odkazující k antickým a klasicistním lázním.

Měděná střešní krytina modeluje střešní krajinu nad hlavní římsou.

Měď je trvanlivou dlouhodobou investici do stálého vybavení městské části.

Pohledový fasádní beton tvoří reliéf „nosných“ pilastrů a říms, a plných „nenosných“ výplňových panelů a prosklených výplní s hliníkovými okny. Fasádní prvky, prefabrikované pohledové betonové sendvičové konstrukce, tvoří tvrdý povrch stavby a její tektonické pojednání.

Průhledná skla v hliníkových rámech, s folií v ultrafialovém spektru proti dezorientaci ptáků, se střídají s opakním pruhovaným bílým sklem a tím vytváří intimní atmosféru městských lázeňských prostor uvnitř a zlehčují vzhled rekreační stavby, bez zbytečného patosu.

detail 20.jpg
HALA_Z_MOKRÉHO_BARU.jpg
hala03.jpg
hala05.jpg
hala04.jpg
hala06.jpg
HALA.jpg
PŮDORYSY-05.jpg
podelny_rez.jpg
1np.jpg
bottom of page