top of page

Anna Vopařilová

ZS2019_zakres08_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres05_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres03_voparilova_anna_bydleni_

text autorky

Z Vinohrad je to kousek. Je zima, trochu mrholí a já si užívám tu krásnou všední atmosféru města. Světlo uličních lamp a trocha městského smogu dodávají podvečeru purpurový nádech. Do Havlíčkových sadů, tedy do Grébovky, je to pořád z kopce a snad proto mám jistý pocit nadhledu. Široké ulice se vzrostlými stromy ohraničené činžovními domy. Některé z nich jsou výrazné, s balkóny a složitým členěním. Jiné jsou chudší, skromnější a nevyžadují tolik pozornosti. Procházím a všímám si detailů, je jich tu spousta. Blížím se ke Grébovce, k výraznému terénnímu zlomu. Přede mnou je volný prostor, morfologicky bohatá proluka v širším centru Prahy. Nedokončený pseudoblok. Je odtud krásný výhled na vršovickou střešní krajinu, která kaskádovitě propisuje kopcovitý terén. Scházím po schodech do Košické ulice. Dole už to jsou jasné Vršovice s doslova filmovou atmosférou. Ulice jsou trochu temnější a domy obyčejnější. Pokračuji, a po levé straně zvědavě odbočím do uličky, která jako by byla z jiné doby. A najednou si vůbec nepřipadám jako ve městě.

 

Navrhuji bytový dům, který zastavuje proluku mezi ulicemi Košická a Na Královce. Navazuje a zakončuje řadu tří činžovních domů. Nachází se na parcele s výrazným úrovňovým rozdílem a různorodou okolní zástavbou. Podstatné pro návrh jsou dva principy, které lze v blízkosti pozemku řešeného místa vyčíst, a na které svým návrhem odpovídám. Prvním z nich je samotné území, kde se prolíná struktura vesnická - rostlá a městská – bloková. Tento princip vysvětluje odlišnost domu z ulice Košická a Na Královce. Směrem do ulice Na Královce dům navazuje na vedlejší zástavbu. Hmotovým členěním se odkazuje na okolní vinohradské domy a svou fasádou zakončuje park v předprostoru Grébovky. Do ulice Košická je potom více hmotově členěn a to především v parteru, kde navrhuji typ rodinného bydlení se zvýšenými předzahrádkami. Prvek blížící se typu řadových rodinných domů se odkazuje na původní vesnickou zástavbu, která na tomto místě stála až do sedmdesátých let minulého století.

Druhým z principů je prostorová situace parcely a její okolí. Pomocí postupného uskakování pater se dům vypořádává s výrazným výškovým rozdílem ulic Na Královce a Košická. Do ulice Košická navíc využívá ustoupených pater, tak aby smysluplně navazoval a sousedil s okolními domy a z hlediska své výšky tvořil přiměřený městský charakter ulice. Hmotové řešení návrhu nejlépe demonstruje pohled ze sousední Grébovky a to v kontextu s okolní kaskádovitou střešní krajinou.

Dům obsluhují tři jádra, a to jak z ulice Košická, tak z ulice Na Královce.V domě navrhuji 58 bytových jednotek různé velikosti a standardu (podrobněji viz. bilance). Nižší velikostní standard představují byty orientované do ulice Košická a Na Královce. Vyšší standard potom byty s výhledem do Grébovky. Obě tyto kategorie mají vchody umístěné v ulici Košická. Nejvyšší standard představují byty s vchodem z ulice Na Královce orientované do třech světových stran. Specifickým bydlením jsou dvoupodlažní mezonety s předzahrádkami do Košické ulice.

Byty jsou doplněny o venkovní prostory ve formě předzahrádek, teras, balkónů a lodžií. V zadní části domu, v prostoru který využívá hloubku terénu, navrhuji parkování jako kombinaci samostatných parkovacích míst a automatického zakládacího systému (kapacita je podrobněji viz. bilance). V této sklepní části je dále umístěno technické zázemí a sklepní kóje. Každý byt má svoji vlastní kóji o min. rozměru 4 m2.

Dům je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce kombinující systém sloupů a nosných železobetonových obvodových zdí se ztužujícími jádry. Je založen na pasech. Ty střechy, které mohou plnit funkci teras k přiléhajícím bytům navrhuji jako pochozí s nášlapnou vrstvou z prken a keramické dlažby. Ostatní navrhuji jako extenzivní zelené.

Na fasádě je použita silikátová omítka, která je součástí kontaktního certikovaného tepelně izolačního souvrství. Má dvojí hrubost.V části soklové, s přesahem do třetího nadzemního podlaží, je provedena jako hrubá, v odstínu šedivém s nádechem do hněda. Ve střední části domu je kartáčovaná šedo-modrá, s přesahem do šestého nadzemního podlaží. Dále přechází v omítku hladší, světle šedivou, která dům zakončuje. Mírně tmavším odstínem je nakonec zvýrazněna nárožní část domu v ulici Na Královce. Dřevěné rámy oken jsou bílé netransparentní barvy a okna mají trojité zasklení. Kovové zábradlí jsou bílé barvy a jsou opatřeny antikorozní úpravou. Otevřené lodžie i okna jsou doplněna o textilní rolety s vodícími lištami a podomítkovým kastlíkem.

ZS2019_pohledgrebovka_voparilova_anna_by
ZS2019_schwarzplan_voparilova_anna_bydle

Housing at Grebovka Park

by Anna Vopařilová

@atelier kuzemenský & kunarová

The project consists of a residential housing block in Prague's Vršovice district. The design is based both on a significant terrain difference and eclectic and often picturesque surrounding structures. It links with history of this location and fills the vacant plot between the streets Košická and Na Královce. The building itself offers wide range of apartments ranging from a studio flat to a five-bedroom two-level apartment. The form of the building follows cascading roofs that are typical for Vršovice district but it also reflects diverse facades of Vinohrady.

 

I design 58 housing units of different size and standard. The apartments are complemented by outdoor spaces in the form of front gardens, terraces, balconies and loggias. In the back of the house, in the space that uses the depth of the terrain, I design parking as a combination of separate parking spaces and automatic filling system. In this basement is also located technical utility rooms and cellar cubicles. Each apartment has its own cubicle about min. size 4 m2.

 

The house is designed as a reinforced concrete monolithic contruction combining a system of columns and supporting walls. Those roofs that can serve as terraces to apartments are designed as walkable with a tread layer of planks and ceramic tiles. Other roofs are designed as extensive greens.

A silicate plaster is used on the façade, which is part of a certified contact thermal insulation layer. It has a double roughness. In the plinth part, with an overlap into the third floor, it is made as coarse, in a shade of gray-brown. In the central part of the house there is brushed gray-blue, with an overlap into the sixth floor. Furthermore, the plaster becomes smoother, light gray, which finishes the house. The corner part of the house in Na Královce Street is finally highlighted with a slightly darker shade. The wooden window frames are white opaque colors and the windows have triple glazing. The metal railings are white and have anti-corrosion treatment. The open loggias and windows are complemented by textile blinds with guide rails and a concealed case.

58 units

157 dwellers

ZS2019_situace_voparilova_anna_bydleni_u
ZS2019_zakresinterierchodba_voparilova_a
ZS2019_pohledspodni_voparilova_anna_bydl
ZS2019_pohledhorni_voparilova_anna_bydle
__IMG_1947.jpg
ZS2019_zakresnadhled_voparilova_anna_byd
cover verze 2.jpg
ZS2019_zakres09_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_rezpricny_voparilova_anna_bydleni
ZS2019_pudorys1np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys2np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys3np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys4np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys5np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys6np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys7np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys8np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_pudorys9np_voparilova_anna_bydlen
ZS2019_zakresinterier_voparilova_anna_by
ZS2019_kubatury_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_detailbyt3kk03_voparilova_anna_by
silhouette-of-a-family-vector_edited.jpg
ZS2019_grafy_voparilova_anna_bydleni_u_g
ZS2019_zakresinterierchodba_voparilova_a
ZS2019_detailbytmezonet_voparilova_anna_
6family_edited.jpg
ZS2019_detailbyt3kk04_voparilova_anna_by
seniors%2520community_edited_edited.jpg
ZS2019_detailbyt3kk02_voparilova_anna_by
two-men-together-silhouette-vector-24234
ZS2019_detailbyt2kk_voparilova_anna_bydl
silhouette-of-a-family_1463138_edited.jp
ZS2019_vizualizacevchod_voparilova_anna_
ZS2019_detailbyt3kkbook_voparilova_anna_
silhouette-of-girl-reading-books-image_c
modern%20eldery_edited.jpg
books_edited.jpg
ZS2019_detailbyt1kk_singleseniorman_vopa
ZS2019_detailbyt1kk_senior_women_voparil
man%20with%20dog_edited.jpg
single women.jpg
ZS2019_zakres01_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres04_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres02_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres10_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres11_voparilova_anna_bydleni_
ZS2019_zakres07_voparilova_anna_bydleni_
istockphoto-874331154-612x612.jpg
sun.jpg
ZS2019_zakres06_voparilova_anna_bydleni_
senior_lady_comunitní_bydlení.jpg
ZS2019_zakres12_voparilova_anna_bydleni_
__IMG_1970.jpg
__IMG_1941.jpg
ZS2019_zakresnadhled_voparilova_anna_byd
ZS2019_zakres13_voparilova_anna_bydleni_
bottom of page