top of page
Search
  • michal kuzemenský

ZADÁNÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2021/22



BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV – my stále hledáme zahradní město

Letos se vracíme na konec minulého zimního semestru a pokračujeme v hledání zahradního města. Ještě jsme to nedořekli. Low-rise, high-density. Bydlení mezi stromy. A mezi kedlubnami. Mezi králíky. Třeba není nutné, aby se lidé stěhovali za město. Pohodlí. Vztah k půdě. Práce.

Stále hledáme město tam, kde pojmy blok, ulice a nároží nejsou opěrným bodem. Úkolem je navrhnout pochopitelnou městskou strukturu, adekvátní v kontextu, ekonomickou, intenzivní. Srozumitelný prostor. Veřejný, společný, soukromý. Navrhování na kopec nad Prahou. Je to velké? Je. Typizace, opakování, ekonomičnost.

Témata:

· Typizace

· Multiplikace

· Prefabrikace

· Stromy a domy

· Individuální a kolektivní

· Otevřenost a uzavřenost

· Soukromé a společné

· Sousedství

· Návrh krajiny celé parcely

· Struktura celé parcely

· Obytná struktura

· Struktura domu

· Struktura bytů

· Detail bytů

· Pohodlí-komfort

· Důraz na návrh parteru domů resp. plochy parcely

· Exterier a interier bytů

· Výhled, morfologie, příroda

· Signifikantní detaily domu

· Adekvátní standard bydlení/bytů

· Propojení (nepropojení) celé struktury do samozřejmě pochopitelného vzorce

· Prostorová regulace není zadána


Úkolem je na zadaném území navrhnout bydlení. Srozumitelný občanský charakter bydlení ve městě. Správná velikost bytů. Návrh celé parcely, landscape, krajina.

Podobně jako vždy: budeme po studentech chtít během semestru posun od urbánního celku k detailům bydlení, komfortu bydlení.


Společné představení zadání bude probíhat v pondělí 13.9.2021 dle školních regulí.

Práce je vypsána jako: ATBS | ATZBP | ATSS | ATU | ATVZ | ATV | DP


· Výběr studentů bude probíhat tento semestr on-line dle portfolia od 6.9.2021

· Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia (max 20MB.pdf) již teď na oba maily Petře a Michalovi: petra.kunarova@gmail.com michal.kuzemensky@rearchitekti.cz










































Comentarios


bottom of page