top of page
Search
  • michal kuzemenský

Zadání - zimní semestr 2020/21BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ

~hledání zahradního města~


Po čase se opět vracíme k tématu území bez návodu. I tohle je město. Žije se v něm dobře. Je těžší chytat se kontextu. O to pečlivěji je potřeba hledat a rozšířit bitevní pole. Hledání města tam, kde pojmy blok, ulice a nároží nejsou opěrným bodem. Do bloků! Do bloků! Do bloků to asi nepůjde. Úkolem je navrhnout pochopitelnou městskou strukturu, adekvátní v kontextu, ekonomickou, intenzivní. Srozumitelný vnější prostor. Veřejný? I veřejný. Navrhování na kopec nad Prahou. Veřejného prostoru je tam tolik, že tam vlastně žádný srozumitelný není. Tohle je naše území a támhle za plotem, to jsme my. Zeleně je tam hodně a tu jsme vždycky chtěli. Do křoví! A domy. Budou to bytovky, řadovky, rodináče nad vodopády, anebo fakt na něco přijdeme?


Témata:

· Individuální vs. kolektivní

· Otevřenost vs. uzavřenost

· Soukromé vs. společné

· Sousedství

· Návrh krajiny celé parcely

· Struktura celé parcely

· Obytná struktura

· Struktura domu

· Struktura bytů

· Detail bytů

· Pohodlí-komfort

· Důraz na návrh parteru domů resp. plochy parcely

· Exterier vs. interier

· Výhled, morfologie, příroda, krajina

· Signifikantní detaily domu

· Prostorová regulace není zadána

· Adekvátní standard bydlení/bytů

· Propojení (nepropojení) celé struktury do samozřejmě pochopitelného vzorce

Úkol je navrhnout na území bydlení. Na parcele jsou nyní provizorní sklady. Jsou k demolici. Hypotetický developer je nepředpojatý, tuší, že možná zbohatne i na několika luxusních rodinných domech, ovšem nebrání se kombinování typologických druhů, vzniku typologické hybridní struktury kombinující řadovky, bytové domy … stejně tak jako několik fajnových viladomů. Municipalita žádá srozumitelný občanský charakter bydlení ve městě. Je to na Vás. Stejně tak architektonická i ekonomická obhajoba Vašeho řešení.

Podobně jako vždy: budeme po studentech chtít během semestru posun od urbánního celku k detailům bydlení, komfortu bydlení.

Představení zadání a výběr studentů bude probíhat v pondělí 14.9. 2020 ve 14:00 v místnosti 644. (nastane-li změna, dozvíte se o ní zde).

Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia (.pdf) již teď na oba maily Petře a Michalovi. michal.kuzemenský@rearchitekti.cz | petra.kunarova@gmail.com


Práce je vypsána jako: ATBS, ATZBP, ATVZ, ATV, ATSS, ATU, DP

Studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB). Po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek bude druhý den dopoledne rozeslán mailem.Comments


bottom of page