top of page
Search
  • michal kuzemenský

Zadání letní semestr 2020MĚSTSKÝ BAZÉN SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA


Tématem letního semestru je městský bazén. Plavání, péče o tělo, voda, vzduch, slunce, sex, sport.


Úkolem je navrhnout bazén do centra města, na smíchovskou náplavku. Základním a povinným kamenem programu je plnohodnotný krytý plavecký bazén s celoročním provozem. Ostatní funkce vyplynou z analýz. Doplnění a sestavení programu bude probíhat prvních čtrnáct dní semestru. Lázně, wellness, vnější bazén, lido, letní plovárna na Vltavě…


Předpokladem užívání bazénu je každodennost, běžná návštěva, zaplavat si po práci … Proto je bazén součástí centra jako přístupná městská služba.


Ostatní je na řešitelích. Interpretace, obraz – co to je bazén v centru města, otevřenost – uzavřenost, míra zásahu do Vltavy, další funkce … (...řešené území má ze dvou stran otevřenou čáru ohraničení)


I tento semestr budeme navrhovat a přemýšlet co nejrealističtěji v měřítku 1:1. Výstupem budou podrobné plány. Prokázání kvalit prostorového řešení. Velmi podrobný návrh budovy s pohledy na fasádu v měřítku 1:20. Materialita, textura, barva, detail. Návrh souvisejících exteriérových ploch v celém řešeném území – s návazností na náplavku.


Představení zadání bude probíhat v pondělí 10. února 2020 v posluchárně 105 dle společného harmonogramu. Po prezentaci následuje sraz studentů v našem atelieru 644 a výběr na základě digitálního portfolia a pohovoru.


Práce je vypsána jako: ATOS | ATZBP | ATV | ATVZ | ATSS | DP


Zájemci o toto zadání a studium v našem atelieru, prosím posílejte svá digitální portfolia (.pdf) již teď na oba maily Petře a Michalovi: | petra.kunarova@gmail.com | michal.kuzemensky@rearchitekti.cz |

Comentarios


bottom of page