Jan Čech

VE VÝSTAVBĚ

Mnozí vám jistě budou vyprávět o věži. O tajemném elegantním obru bdícím nad městem. Z mnoha míst města je vidět její silueta jako maják nad mořem střech.

Každý, kdo jde kolem, vnímá její přítomnost. Věž se nevtírá, nekřičí, ale pořád tu je – za stromy, za střechami, na protějším břehu řeky. Její přítomnost se pomalu stala stejně samozřejmou, jako silueta Hradčan.

Kdo se prochází po vltavských nábřežích může vidět zapadající slunce odrážet se od její koruny. V těch chvílích se člověku skoro zdá, jako by vrchol věže planul jasným plamenem.

Snad každému vrtalo hlavou, co se vlastně ve věži skrývá, co zakrývá její mlčící tvář, její prázdná nenarušená fasáda. A mnoho lidí jistě poznalo, že věž je jako mudrc – mlčí, protože ví – nese vše, co v našich zemích za poslední staletí lidé uložili do knih.

Jsem přesvědčen že ideální pozicí pro novou národní knihovnu je Těšnovské nábřeží u Hlávkova mostu. Střetává se tu linie nábřeží (se svými významnými institucemi) s linií severojižní magistrály – této pražské Ringstrasse. Na protějším břehu řeky je plánovaná nová budova filharmonie a v bezprostřední blízkosti jsou dvě nádraží a přestupní stanice metra. Tato pozice je ale bohužel již obsazena hotelem a dvěma kancelářskými budovami.
Je možné zbourat fungující budovy a na jejich místě postavit jinou, zdánlivě společensky významnější? Na tuto otázku jsem si nedokázal odpovědět kladně. Na tom, že je těšnovské nábřeží ideální, ale trvám.
Proto jsem se rozhodl položit si úlohu jinak: Co kdyby území mezi Negrelliho viaduktem a severojižní magistrálou vypadalo úplně jinak? Nezískala by Praha novou kvalitu?

Je tu ale víc. Národní knihovna není jen věž, ale především příjemné místo, kam jít studovat.

Místo, kam lidé za knihami chodí je čtyřpatrová budova u paty věže, v níž je příjemné rozptýlené světlo a přiměřený klid. Vstup do ní vede z velkorysé piazzetty, která tvoří předmostí Hlávkova mostu, je přímo propojená s vltavským nábřežím a je vyvrcholením stromořadí jdoucího od náměstí před muzeem hlavního města Prahy. Člověk může studovat buď ve velké studovně s výhledem na koruny stromů a řeku nebo na množství intimnějších míst u stolků schovaných mezi knihovními regály. Když je už čtením unaven, může vyjít na střechu a dívat se na řeku ze střešní zahrady, vyjet výtahem na vyhlídkovou terasu na vrcholu věže, uvelebit se v jedné z pohovek v přízemí nebo vyjít východním vchodem do parku a rozvalit se na trávě ve stínu stromů.

Nová budova národní knihovny se skládá ze tří částí – dominantní věže a dvou „altánů“ u její paty. Ve věži se nachází veškeré sklady knihovních fondů, v altánech veřejná část knihovny a pracovní prostory pro knihovníky, protože národní knihovna je především místem ochrany a péče o knihy. Na střechách altánů se nachází terasy se střešními zahradami, na střeše věže vyhlídka a shromažďovací prostor pod otevřeným nebem. Srdcem knihovny je pak „okulus“ – velkorysá aula ve spodní části věže, v níž je možné pořádat velké kulturní akce – výstavy, koncerty, galavečery. V běžném dni ovšem tento prostor slouží především jako komunikační uzel celé budovy. Vede do něj hlavní vstup z piazzetty i z parku a z něj potom hlavní vstupy do veřejné i knihovnické části. Pobytová schodiště v této hale zároveň poskytují oddechový prostor.

Plášť věže je tvořen mozaikou historických zdících prvků z městských depozitářů, které tvoří od země k vrcholu přechod od velkých kamenných prvků až po moderní drobné a lehké bílé cihly. Část pro veřejnost má dvojitou provětrávanou fasádu s trombeho stěnou tvořenou z vnitřní části zavěšenou prosklenou fasádou a z vnější části sklobetonovou stěnou zavěšenou mezi vysoký řád železobetonových sloupů.

Konstrukčně je spodní část řešena jako železobetonový skelet s vloženými servisními jádry, který umožňuje dispoziční flexibilitu. Věž je konstrukčně řešena jako železobetonová superkonstrukce nesená čtyřmi mohutnými jádry, v nichž je zároveň umístěna vertikální komunikace s knihovními fondy.

kuzemensky kunarova 2019 LS ZOOMnarodni
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - atelier kuzemenský
logo extranet.jpg

© 2020 | All Rights Reserved | Ing.arch. Michal Kuzemenský |  Ing. et Ing.arch. Petra Kunarová | Fakulta architektury ČVUT v Praze | Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague | Zloženie 100% bavlna